Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Muut keskusteltavat asiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Tiedoksi saatettavat asiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 26.11.-16.12.2018 / Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut vuonna 2018 / lisämääräraha
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Tehostetun palveluasumisen hankinta muistisairaille henkilöille
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Valtuustoaloite pitkäaikaisen hoivan sekä palvelu- ja laitosasumisen piirissä olevien asiakkaiden maksukykyyn vaikuttavien vähennysten vaikutusten selvittäminen sekä lääkekulujen huomioiminen vähennyksenä
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2018  Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2019
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Muut mahdolliset asiat
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Tilintarkastuksen kilpailuttaminen / Tilintarkastuksesta tehdyn sopimuksen sisältämien optiovuosien 2019 - 2020 käyttäminen
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Kiinteistöpäällikkö Erkka Tervon ajankohtaiskatsaus Tilapalvelu liikelaitoksen meneillään olevista rakennus- ja purkuhankkeista, klo 10.35 - 11.15
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Sivistysjohtaja Ilkka Korhosen ajankohtaiskatsaus mm. koulukampuksesta sekä Inarin kunnan koulutilanteesta, klo 9.50 - 10.30
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  MedInari Oy:n toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, klo 9.05 - 9.45
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Kokouksen järjestelytoimet
Tarkastuslautakunta 18.12.2018  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kunnanhallitus 17.12.2018  Ivalon yleiskaavan tilannekatsaus / kaavaehdotuksen asettaminen yleisesti nähtäville
Kunnanhallitus 17.12.2018  Tontin luovutuksen hyväksyminen: Kaunispään asemakaava
Kunnanhallitus 17.12.2018  Työterveyshuollon palvelujen hankinta Inarin kunnan henkilöstölle vuosille 2019 - 2020
Kunnanhallitus 17.12.2018  Kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta päättäminen vuosille 2019 - 2020 ja optiovuosi 2021
Kunnanhallitus 17.12.2018  Kunnan henkilöstöohjeen uudistaminen
Kunnanhallitus 17.12.2018  Sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitaminen
Kunnanhallitus 17.12.2018  Sosiaali- ja terveysjohtajan irtisanoutuminen ja viran julistaminen haettavaksi
Kunnanhallitus 17.12.2018  Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
Kunnanhallituksen konsernijaosto 17.12.2018  Kiinteistökehitys InLike Oy:n yhtiöjärjestys ja strategiset tavoitteet
Valtuusto 13.12.2018  Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat
Valtuusto 13.12.2018  Talousarvio vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021
Valtuusto 13.12.2018  Mielgnjargan ranta-asemakaavan muutos