Keskusvaalilautakunta 20.12.2017  Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Keskusvaalilautakunta 20.12.2017  Muut mahdolliset asiat
Keskusvaalilautakunta 20.12.2017  Vaalivirkailijoiden nimeäminen ennakkoäänestyspaikkoihin
Keskusvaalilautakunta 20.12.2017  Kuulutus presidentinvaalista 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Muut keskusteltavat asiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Tiedoksi saatettavat asiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 27.11.-17.12.2017 / Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Oikaisuvaatimus laitoshoidon johtajan viranhaltijapäätökseen 30.11.2017 § 21 / Työsuhteen purkaminen koeajalla
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Lastensuojelun perhehoidon palkkioiden ja muiden korvausten vahvistaminen vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidon palkkioiden ja korvausten vahvistaminen vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen 1.1.2018 lukien
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärät vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2018 alkaen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2017  Sosiaalityön ja toimeentuloturvan esittely
Kunnanhallitus 18.12.2017  Inarin entisen ala-asteen alueen kehittäminen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen / valtuusto / pöytäkirjojen laittaminen sähköiseen kokoukseen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Jatkoajan myöntäminen teknisen lautakunnan päätöksen toimeenpanolle
Kunnanhallitus 18.12.2017  Saariselkä, pulkkarinteen valaistus
Kunnanhallitus 18.12.2017  Korkotukilainan ottaminen Männikön palvelukodin perusparannukseen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Ivalon koulukeskushankkeen käynnistäminen ja sijoittaminen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle: Kh 23.10.2017 § 368
Kunnanhallitus 18.12.2017  Sitoutuminen KL-kuntahankintojen kalusteiden yhteishankinnan puitesopimukseen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Paikallinen sopimus pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimessa
Kunnanhallitus 18.12.2017  Inarin paikallinen sopimus työaikapankista
Kunnanhallitus 18.12.2017  Kunnanhallituksen ratkaisuvallan uudistaminen hallintosäännön mukaiseksi / kunnanhallituksen toimivalta / kiinteän omaisuuden myynti ja luovutuskirjan allekirjoittaminen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Aloite leikkikentän rakentamisesta Törmäseen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaariin osallistuminen
Kunnanhallitus 18.12.2017  Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
Kunnanhallituksen konsernijaosto 18.12.2017  Saariselän Siula Oy:n tilanne ja toimenpiteet