Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 21.06.2018  Toukokuun 2018 talousarvion toteutumatilanne
Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 21.06.2018  Asiakaskyselyn tulokset
Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 21.06.2018  Ruokapalvelun henkilöstötilanne
Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 21.06.2018  Kunnantalon keittiö Lounatuulen ruokailujärjestelyt
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Muut keskusteltavat asiat
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Ilmoitusasiat
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Viranhaltijoiden päätökset 9.5. - 13.6.2018
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Esitys laavusta Inarin koulun piha-alueelle
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Tarjouspyyntö koulukuljetuksesta Veskoniemi-Keväjärvi-Akujärvi-Karsimukantie-Vävyniemi-Ivalon koulut
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Liikuntatoimen ja nuorisotoimen virkajärjestelyt
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Inarin koulun rehtorin virka/ haastattelut/ valinta/ uudelleenhaku
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen/ Ivalon lukio
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Muutokset ja lisäykset Ivalon lukion opetussuunnitelmaan 1.8.2018 alkaen
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Muutosmääräys/ Lukion opetussuunnitelman ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Muutosmääräys/ Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Sivistyslautakunta 20.06.2018  Harkinnanvaraisen lasten kotihoidontuen kuntalisän kriteerit ja muut mahdolliset tukitoimet lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi
Kunnanhallitus 18.06.2018  Poikkeamislupahakemus. Inarijärven yleiskaava
Kunnanhallitus 18.06.2018  Poikkeamislupahakemus: Kattajärvi
Kunnanhallitus 18.06.2018  Poikkeamislupahakemus: Partakko
Kunnanhallitus 18.06.2018  Suunnittelutarveratkaisu: Paljakainen
Kunnanhallitus 18.06.2018  Tonttien varauskäytännön tarkistaminen Saariselän tonttien osalta
Kunnanhallitus 18.06.2018  Maa-alueen tilapäinen vuokraaminen: Ivalon asemakaava
Kunnanhallitus 18.06.2018  Rakennusaikaisen varastoalueen vuokraaminen
Kunnanhallitus 18.06.2018  Lausunto lunastustoimitukseen
Kunnanhallitus 18.06.2018  Lausunto ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi
Kunnanhallitus 18.06.2018  Ivalon koulukeskushankkeen käynnistäminen ja sijoittaminen / suunnitteluryhmien asettaminen / toteuttaminen elinkaarihankkeena
Kunnanhallitus 18.06.2018  Vetoomus Inarin kunnan päättäjille ja viranhaltijoille Inarin kk:n ikäihmisten palveluasumisesta
Kunnanhallitus 18.06.2018  Kutsuja tilaisuuksiin
Kunnanhallitus 18.06.2018  Valtuustoaloite kielistrategian laatimisesta Inarin kuntaan
Kunnanhallitus 18.06.2018  Valtuustoaloite kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittymisestä