Sivistyslautakunta 21.03.2018  Muut keskusteltavat asiat
Sivistyslautakunta 21.03.2018  Ilmoitusasiat
Sivistyslautakunta 21.03.2018  Viranhaltijoiden päätökset 15.2.-14.3.2018
Sivistyslautakunta 21.03.2018  Inarin kunan hyvinvointikertomus 2017-2020/ Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta 21.03.2018  Talousasrvion toteutuminen ja toimintakertomus 2017/ Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta 21.03.2018  Liikuntatoimen avustukset
Sivistyslautakunta 21.03.2018  Inarin koulun rehtorin virka
Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 16.03.2018  Muut käsiteltävät ja tiedoksisaatettavat asiat
Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 16.03.2018  Uudet kouluruokasuositukset ja EU-tuettu maito
Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta 16.03.2018  Ruokapalvelu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimitakertomus vuodelta 2017
Valtuusto 15.03.2018  Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat
Valtuusto 15.03.2018  Kaavoituskatsaus vuodelle 2018
Valtuusto 15.03.2018  Vuonna 2017 jätetyt aloitteet
Valtuusto 15.03.2018  Hallintojohtajan irtisanoutuminen
Valtuusto 15.03.2018  Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Mika Aleksandroffille ja uuden jäsenen valinta / Anna Roosin vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden varajäsenen valinta
Valtuusto 15.03.2018  Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali / vaalituloksen tekninen korjaaminen
Valtuusto 15.03.2018  Ivalon ala-asteen koulun ja varhaiskasvatuksen äkillinen tilantarve
Valtuusto 15.03.2018  Talousarvion muuttaminen teknisen toimen investointien osalta: rakentamisen jatkuvuutta ja matkailua tukevat investoinnit
Valtuusto 15.03.2018  Talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen investointien osalta: ultraäänilaite ja Männikön palvelukodin keittiön kalustehankinnat
Valtuusto 15.03.2018  Kaunispään asemakaavan rakentamattomien rivitalotonttien ostaminen ja siirtäminen kunnan taseeseen
Valtuusto 15.03.2018  Pöytäkirjan tarkastaminen
Valtuusto 15.03.2018  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Muut asiat ja kokouksen päättäminen
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Digi Trainer- Inari-Saariselkä matkailualue digikuntoon -hankkeen hallinnointi ajalla 1.4.2018-31.3.2019 / Hankeajan muuttaminen 15.5.2018-14.5.2019
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Vuoden 2017 tuloksen toteaminen
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Nykyaikasten kalastus- ja kalankäsittelymenetelmien videointi -hankkeeseen osallistuminen
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Inari-Saariselkä Matkailu OY:n hallituksen jäsenen valinta vuodelle 2018-2019
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Elinvoimaohjelman tekeminen
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Digitaaliseen reittiverkostokartasto -hankkeeseen osallistuminen
Elinvoimalautakunta 12.03.2018  Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat