Pykälä   Otsikko  
1   Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2018
2   Työsuojeluorganisaatio vuodelle 2018-2021
3 Työaikapankin käyttöönotto
4   Muut mahdolliset asiat
5   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Tarvainen Pentti
Palolahti Mari
Kalla Anne-Marie sihteeri
Junttila Pekka
Kyrö Tiina
Huhtamella Eija
Huhtamella Minna
Liuska Virpi
Huovinen Martina
Rekilä Virpi