Pykälä   Otsikko  
1   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston esittelijän määräminen
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
3   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston kokousten ajan ja paikan määrääminen sekä kokouskutsusta päättäminen/sähköinen kokouskutsu/esityslistojen toimittaminen sähköisesti toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
4   Kokousten asialistan jakaminen ja kokouksesta tiedottaminen toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
5   Asiantuntijoiden läsnäolo sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
6   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
7 Toimivalta 1.2.2018 lukien / Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto
8   Määräys toimittaa vaaditut valvontatiedot ja korjata jakeluaseman rakenteet vaadituiksi sakon uhalla
9   Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteumisen arviointi vuodelta 2017.
10 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat 2015-19, päivitys vuodelle 2018
11   Viranhaltijapäätökset ajalla 22.5.2017-21.1.2018
12   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Pekkala Aslak Puheenjohtaja
Porsanger Veikko
Kemppainen Tiitu Jäsen
Ahlakorpi Anni
Palokangas Reijo Jäsen
Saramo Minna Ympyksikön johtaja, esittelijä
Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä
Jalkanen Juhana Vs. ympäristötarkastaja

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa  
Alkaen 08.02.2018