Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Kokouksen järjestelytoimet
3   Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta
4   Sivistysjohtaja Ilkka Korhosen ajankohtaiskatsaus, klo 9.05 - 9.35
5   Taloussihteeri Pirjo Kyrön ajankohtaiskatsaus konserniohjeesta ja sisäisen valvonnan ohjeesta, klo 9.35 - 10.00
6   Toimitusjohtaja Timo Jokisen ajankohtaiskatsaus, klo 10.00 - 10.45
7   Elinkeinojohtaja Samuli Mikkolan ajankohtaiskatsaus, klo 10.45 - 11.15
8   Tarkastuslautakunnan jäsenten esittelyt vastuusektoriensa vuoden 2017 tapahtumista
9   Sidonnaisuusilmoitukset 2017
10   Vuoden 2016 arviointikertomukseen saadut vastineet
11   Muut mahdolliset asiat
12   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Katajamaa Teuvo
Kuha Satu
Näkkäläjärvi Riitta
Valo Arto
Yliluoma Satu
Väärälä Juha tilintarkastaja, sihteeri
Pekkala Aslak puheenjohtaja
Ilkka Korhonen
Samuli Mikkola

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 22.1.2018.