Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
12   Pienten äänestysalueiden määrääminen/ Äänten laskeminen keskusvaalilautakunnan toimesta
13   Muut mahdolliset asiat
14   Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Osallistuja Tehtävä
Välitalo Pekka puheenjohtaja
Aikio Heli varapuheenjohtaja
Pyykkö Maiju jäsen
Jääskeläinen Eija jäsen
Maununen Kalervo jäsen
Kalla Anne-Marie sihteeri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 29.1.2018.