Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
13   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
14   Kokouksen järjestelytoimet
15   Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta
16   Kunnanjohtajan esittely tilinpäätöksestä 2017, klo 9.05 - 9.55
17   Inarin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan esittely yhtiön tilinpäätöksestä 2017 sekä ajankohtaiskatsaus, klo 10.00 - 10.40
18   Taloussihteerin esittely Inarin kunnan sisäisen valvonnan ohjeesta sekä konserniohjeesta, klo 10.45 - 11.15
19   ATK-päällikön esitys sähköisestä kokousmenettelystä ja saatavasta aineistosta, klo 12.00 - 12.20
20   Teknisen lautakunnan tapahtumien 2017 esittely
21   Sidonnaisuusilmoitukset 2017
22   Vuoden 2016 arviointikertomukseen saadut vastineet
23   Kunnanhallituksen salaiset pykälät 2017
24   Muut mahdolliset asiat
25   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kuhmonen Kalle puheenjohtaja
Valo Arto
Markku Harri
Yliluoma Satu
Aikio Laila
Kuha Satu
Näkkäläjärvi Riitta
Väärälä Juha sihteeri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 6.4.2018.  
Alkaen 06.04.2018