Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
58   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
59   Kunnantalon kiinnioloajat vuonna 2018
60   Hallintojohtajan viran täyttäminen / irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen / haastattelut
61   Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Mika Aleksandroffille ja uuden jäsenen valinta / Anna Roosin vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden varajäsenen valinta
62   Talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen investointien osalta: ultraäänilaite ja Männikön palvelukodin keittiön kalustehankinnat
63   Talousarvion muuttaminen teknisen toimen investointien osalta: rakentamisen jatkuvuutta ja matkailua tukevat investoinnit
64   Ivalon ala-asteen koulun ja varhaiskasvatuksen äkillinen tilantarve
65   Ivalon asemakaavan mukaisen tontin vuokraaminen
66   Katualueen tilusvaihto: Ivalon asemakaava
67   Maanostotarjous: Ivalon asemakaava
68   Maanostotarjous: Ivalon asemakaava
69   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Kemppainen Tiitu varajäsen
Harmanen Eeva varajäsen
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 27.3. - 17.4.2018.