Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
5   Konserniohjeen uusiminen
6   Asia ei ole julkinen (Inarin Vuokra-asunnot Oy:n ja Inarin Kiinteistöt Oy:n sekä ruokahuollon uudelleenjärjestelyt [JulkL, 621/1999 6 § kohta 9])
7   Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n yhtiökokous
8   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu varapuheenjohtaja
Sanila Toini jäsen
Väisänen Timo jäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 27.3.-17.4.2018.