Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Ruokapalvelu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimitakertomus vuodelta 2017
2   Uudet kouluruokasuositukset ja EU-tuettu maito
3   Muut käsiteltävät ja tiedoksisaatettavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Avaskari Anu puheenjohtaja
Kinnunen Aleksi varapuheenjohtaja
Peltonen Papu
Kalla Anne-Marie
Tolonen Marjo esittelijä, sihteri
Kyrö Pirjo taloussihteeri, asiantuntija

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 20.3.2018.