Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kalatalouden kehittämisrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
4   Rahaston investoinnit, Pohjois-Inarin jäähilehuolto
5   Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen viljelyn ja istutusten toimintakertomus vuodelta 2017
6   Luonnonvarakeskuksen esitys kalatalouden kehittämisrahastolle kalanpoikasten istutus kohteista vuodelle 2018
7   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Avaskari Anu puheenjohtaja
Kyrö Kari jäsen
Heinimaa Petri jäsen
Seppälä Arto jäsen
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, esittelijä
Vesterinen Tauno pöytäkirjan pitäjä
Sanila Toini jäsen
Aikio Jouni varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 3.4.2018.