Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
70   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
71   Vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
72   Kommentit tarkastuslautakunnan huomioihin vuodelta 2016
73   Kunnanjohtajan johtajasopimus ja tavoitekeskustelu
74   Hallintojohtajan viran täyttäminen / irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen / haastattelut / valinta
75   Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen / henkilötietojen poistaminen kunnan verkkosivuilla olevista pöytäkirjoista / päätöksen tarkentaminen
76   Valtuustoaloite valtuustopäivänä järjestettävästä kyselytunnista koskien talouden ja toiminnan suunnittelua vuodelle 2019 ja suunnittelun vuosikellosta
77   Valtuustoaloite kielistrategian laatimisesta Inarin kuntaan
78   Valtuustoaloite röntgenlaitteen hankinnan valmistelemiseksi kunnan eläinlääkärin vastaanotolla käytettäväksi
79   Valtuustoaloite asuntorakentamisen edistämisestä
80   Vetoomus Inarin kunnan päättäjille ja viranhaltijoille Inarin kk:n ikäihmisten palveluasumisesta
81   Asia ei ole julkinen (Inarin kunnan tuotemerkin käyttö [JulkL, 621/1999 24.1 § kohta 20])
82   Pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkaminen vuodelle 2019
83   Kutsuja tilaisuuksiin
84   Kunnanjohtajan 14.2.2018 § 1 tekemästä päätöksestä ´Törmäsenkoulu-nimisen tilan kauppakirjan hyväksymisestä ja maksuajan asettamisesta ostajalle´ tehty oikaisuvaatimus
85   Lausunto pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Inarin kunnassa
86   Maanvuokraushakemus: Lapland Reindeer Experience Oy
87   Maanmyyntitarjous: Ivalon asemakaava
88 Poikkeamislupahakemus: Inarin asemakaava
89   Poikkeamislupahakemus: Kuttura
90   Poikkeamislupahakemus: Partakko
91   Poikkeamislupahakemus: Koutavaaranjärvi
92   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Peltonen Papu varajäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 10.4.-2.5.2018.