Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
111   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
112   Kiinteistökehitys InLike Oy:n yhtiökokous
113   Kalotin oppimiskeskus -säätiön vuosikokous
114   Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden / ja Mika Aleksadroffin vaalikelpoisuuden menettäminen ja eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle kunnallisista luottamustehtävistä/ eron myöntäminen Seppo Hautamäelle/ Risto Kössölle
115   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen / eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle ja uuden jäsenen valinta/ eron myöntäminen Risto Kössölle varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
116   Kuntayhtymien yhtymävaltuustojen jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Risto Kössölle ja uuden jäsenen valinta
117   Hallintojohtajan viran täyttäminen / irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen / haastattelut / valinta / vaalin vahvistaminen / sijaisuusjärjestelyt
118   Kunnanjohtajan vuosiloma
119   Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2020 / Suunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
120   Inarin hyvinvointikertomus 2017 - 2020
121   Varhaiskasvatuksen palkkausjärjestelmä
122   Valtuustoaloite aktiivimalliin joutuneiden työttömien työllistämisestä
123   Jäsenen nimeäminen Lapin työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun johtoryhmään
124   Valtuustoaloite Pohjois-Inarin jäähilehuollon lakkauttamisesta
125   Rahaston investoinnit, Pohjois-Inarin jäähilehuolto / jäähileaseman rakentaminen Pohjois-Inariin, talousarvion muuttaminen / jäähileaseman sijainti
126   Lausunto lakiehdotusluonnoksesta Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
127   Lausunto Ivalon paliskunnan valituksesta kunnanhallituksen päätöksestä 4.9.2017 § 310 / oikeudenkäyntikulukorvausvaatimus
128   Valtuuston 26.4.2018 kokouksen pöytäkirjan asettaminen nähtäville ja päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano
129   Talousarvion toteutuminen 31.3.2018 (I vuosineljännes)
130   Kutsuja tilaisuuksiin
131   Vesivahinko, Ivalon ala-aste
132 Lupa koiravaljakkoreitille kunnan omistaman maa-alueen halki
133   Kaunispään pulkkamäen kunnossapidon tukeminen
134 Poikkeamislupahakemus: Ivalon asemakaava
135 Poikkeamislupahakemus: Ivalojoki Hentansuvanto
136 Poikkeamislupahakemus: Ronkajärvi
137 Poikkeamislupahakemus: Nitsijärvi
138   Inarin Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous
139   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Tuovila Anne jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 22.5.-12.6.2018.