Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
140   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
141   Vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä / tilinpäätöksen hyväksymien ja vastuuvapauden myöntäminen, arviointikertomus
142   Vuoden 2018 talousarvion muutoksia
143   Hallintojohtajan viran täyttäminen / irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen / haastattelut / valinta / vaalin vahvistaminen / sijaisuusjärjestelyt
144   Inarin kunnan tietosuojavastaavan nimittäminen
145   Inarin kunnan hyvän hallintotavan uudistaminen
146 Inarin kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
147 Inarin kunnan viestintäsuunnitelma 2018 - 2021
148   Kutsuja tilaisuuksiin
149   Kaunispään pulkkamäen kunnossapidon tukeminen
150   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Tuovila Anne jäsen
Seurujärvi Miina varajäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 5.6.-26.6.2018.