Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
13   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
14   Pöytäkirjan tarkastaminen
15   Hallintojohtajan viran täyttäminen / irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen / haastattelut / valinta
16   Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden / ja Mika Aleksadroffin vaalikelpoisuuden menettäminen ja eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle kunnallisista luottamustehtävistä/ eron myöntäminen Seppo Hautamäelle
17   Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta
18   Edustajan valitseminen Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan
19   Konserniohjeen uusiminen
20   Rahaston investoinnit, Pohjois-Inarin jäähilehuolto / jäähileaseman rakentaminen Pohjois-Inariin, talousarvion muuttaminen
21 Kaunispään asemakaavan muutosalueen laajentaminen: Etelärinne II
22 Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Avaskari Anu puheenjohtaja
Sanila Toini I varapuheenjohtaja
Tammela Kari II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Alenius Hannu jäsen
Hannola Janne jäsen
Harmanen Eeva jäsen
Huotari Jari jäsen
Kemppainen Tiitu jäsen
Kinnunen Aleksi jäsen
Kuhmonen Kalle jäsen
Kärnä Miia jäsen
Oikarinen Eira jäsen
Pekkala Pekka jäsen
Pietikäinen Vesa jäsen
Puikko Maire jäsen
Rautiala Marke jäsen
Roos Anna jäsen
Savela Ritva jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Seurujärvi Miina jäsen
Tuovila Anne jäsen
Väisänen Timo jäsen
Roinesalo Pekka varajäsen
Yliluoma Satu varajäsen
Harri Markku varajäsen
Titola Lauri varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja
Kalla Anne-Marie vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Palolahti Mari toimialajohtaja
Korhonen Ilkka toimialajohtaja
Leppälä Arto toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 22.5.-28.6.2018.