Pykälä   Otsikko  
12   Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2017
13   Työsuojeluorganisaatio vuodelle 2018-2021
14   Luottamusmiesten ajankäyttö
15   Sote-uudistus ja siihen liittyviä toimintojen järjestelyjä
16   Uusien virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoon liittyviä ajankohtaisia asioita
17   Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020
18   Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2018
19   Maakuntavalmistelijoiden kierros Inarin kunnassa 29.5.
20   Muut mahdolliset asiat
21   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Laine Toni K. puheenjohtaja
Huhtamella Minna varapuheenjohtaja
Huotari Jari
Palolahti Mari
Kaivosoja Liisa
Kyrö Tiina
Huhtamella Eija
Liuska Virpi
Rekilä Virpi varajäsen
Kalla Anne-Marie sihteeri