Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
26   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
27   Kokouksen järjestelytoimet
28   Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta
29   Tilintarkastajan ajankohtaiset asiat
30   Tilintarkastuskertomus 2017
31   Tarkastuslautakunnan lausunto valtuustolle tilintarkastuskertomuksesta
32   Arviointikertomus 2017
33   Kunnanhallituksen salaiset pykälät 2017
34   Muut mahdolliset asiat
35   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Aslak Pekkala puheenjohtaja
Kuhmonen Kalle varapuheenjohtaja
Valo Arto
Satu Yliluoma
Näkkäläjärvi Riitta
Juha Väärälä sihteeri
Laila Aikio varajäsen
Birit Schenk varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 15.5.2018.