Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
52 Harkinnanvaraisen lasten kotihoidontuen kuntalisän kriteerit ja muut mahdolliset tukitoimet lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi
53 Muutosmääräys/ Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
54 Muutosmääräys/ Lukion opetussuunnitelman ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015
55 Muutokset ja lisäykset Ivalon lukion opetussuunnitelmaan 1.8.2018 alkaen
56 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen/ Ivalon lukio
57   Inarin koulun rehtorin virka/ haastattelut/ valinta/ uudelleenhaku
58 Liikuntatoimen ja nuorisotoimen virkajärjestelyt
59 Tarjouspyyntö koulukuljetuksesta Veskoniemi-Keväjärvi-Akujärvi-Karsimukantie-Vävyniemi-Ivalon koulut
60 Esitys laavusta Inarin koulun piha-alueelle
61   Viranhaltijoiden päätökset 9.5. - 13.6.2018
62 Ilmoitusasiat
63   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Seurujärvi Miina I varapuheenjohtaja
Kinnunen Aleksi jäsen
Pietikäinen Vesa jäsen
Sanila Tanja jäsen
Sanila Toini jäsen
Savela Ritva jäsen
Akujärvi Kari varajäsen
Huotari Jari khall pj.
Brilli Sara NuVa:n edustaja
Korhonen Ilkka sivistysjohtaja, esittelijä
Kyrö Satu hall.siht., pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
www.inari.fi  
Alkaen 25.06.2018 09:00