Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
166   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
167   MedInari Oy:n yhtiökokous
168   Saariselkä Oy:n yhtiökokous
169   Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017
170   Inarin kunnan pankkitilin käyttöoikeuden ja luottokortin antaminen kunnanjohtajalle / vs. hallintojohtajalle ja taloussihteerille
171   Valtuustoaloite kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittymisestä
172   Valtuustoaloite kielistrategian laatimisesta Inarin kuntaan
173 Kutsuja tilaisuuksiin
174   Vetoomus Inarin kunnan päättäjille ja viranhaltijoille Inarin kk:n ikäihmisten palveluasumisesta
175   Ivalon koulukeskushankkeen käynnistäminen ja sijoittaminen / suunnitteluryhmien asettaminen / toteuttaminen elinkaarihankkeena
176   Lausunto ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi
177   Lausunto lunastustoimitukseen
178   Rakennusaikaisen varastoalueen vuokraaminen
179   Maa-alueen tilapäinen vuokraaminen: Ivalon asemakaava
180   Tonttien varauskäytännön tarkistaminen Saariselän tonttien osalta
181 Suunnittelutarveratkaisu: Paljakainen
182 Poikkeamislupahakemus: Partakko
183   Poikkeamislupahakemus: Kattajärvi
184 Poikkeamislupahakemus. Inarijärven yleiskaava
185   Ivalon yleiskaavan tilannekatsaus
186   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Kärnä Miia jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Tuovila Anne jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Pekkala Pekka varajäsen
Pennanen Tapani varajäsen
Seurujärvi Miina varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Kalla Anne-Marie vs, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 3.-24.7.2018.