Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
35   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
36   Pöytäkirjan tarkastaminen
37   Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 / (Kati-Susanna Kaisanlahti, Mika Aleksandroff, Antti-Oskari Kellokumpu, Seppo Hautamäki, Risto Kössö ero luottamustehtävistä tai vaalikelpoisuuden menettäminen) / Papu Peltoselle eron myöntäminen luottamustehtävistä
38   Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Papu Peltoselle ja uuden jäsenen valinta
39   Kunnanhallituksen ja konsernijaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Papu Peltoselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
40   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen / eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle / eron myöntäminen Risto Kössölle / eron myöntäminen Papu Peltoselle varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
41   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelposuuden menettäminen / eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle / eron myöntäminen Papu Peltoselle ja uuden uskotun miehen valinta
42   Poistosuunnitelman tarkistaminen, suunnitelman mukaiset poistot 1.1.2018 alkaen
43   Liikuntatoimen ja nuorisotoimen virkajärjestelyt
44   Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017
45   Veskoniemen kalahallin käyttöön liittyvät kiireelliset investoinnit, kalatalouden kehittämisrahaston talousarvion muuttaminen
46   Ivalon koulukeskushankkeen käynnistäminen ja sijoittaminen / suunnitteluryhmien asettaminen / toteuttaminen elinkaarihankkeena
47   Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Avaskari Anu puheenjohtaja
Sanila Toini I varapuheenjohtaja
Tammela Kari II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Alenius Hannu jäsen
Hannola Janne jäsen
Huotari Jari jäsen
Kangasniemi Inka jäsen
Kemppainen Tiitu jäsen
Kinnunen Aleksi jäsen
Kuhmonen Kalle jäsen
Kärnä Miia jäsen
Oikarinen Eira jäsen
Pekkala Pekka jäsen
Puikko Maire jäsen
Roos Anna jäsen
Sanila Tanja jäsen
Savela Ritva jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Seurujärvi Miina jäsen
Tuovila Anne jäsen
Väisänen Timo jäsen
Yliluoma Satu varajäsen
Harri Markku varajäsen
Vikeväkorva Mika varajäsen
Titola Lauri varajäsen
Näkkäläjärvi Riitta varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Palolahti Mari toimialajohtaja
Korhonen Ilkka toimialajohtaja
Leppälä Arto toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 31.8.-8.10.2018.