Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
187   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
188   Valtuuston 7.6.2018 kokouksen täytäntöönpanomuistio
189   Kutsuja tilaisuuksiin
190   Liikuntatoimen ja nuorisotoimen virkajärjestelyt
191   Ensi vuoden talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2019 - 2021 laadintaohjeet
192   Ivalon koulukeskushankkeen käynnistäminen ja sijoittaminen / suunnitteluryhmien asettaminen / toteuttaminen elinkaarihankkeena/ ohjausryhmän täydentäminen
193 Inarin kunnan lausunto saamelaiskäräjälain uudistukseen
194   Ivalon asemakaavan muutos: Kortteli 28 sekä kortteliin rajoittuva kevyenliikenteen väylä
195   Laivalaiturin sijoittaminen kunnan maalle
196   Poroaidan pystyttäminen kunnan maalle
197 Poikkeamislupahakemus: Kurtomukka
198   Poikkeamislupahakemus: Inari
199   Suunnittelutarveratkaisu: Lomasaajo Oy
200   Tilusvaihto Juutuanpolun parantamiseksi
201   Muut käsiteltävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Pekkala Pekka varajäsen
Kemppainen Tiitu varajäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Tarvainen Pentti vs. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 6. - 27.7.2018.