Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
202   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
203   Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 / (Kati-Susanna Kaisanlahti, Mika Aleksandroff, Antti-Oskari Kellokumpu, Seppo Hautamäki, Risto Kössö ero luottamustehtävistä tai vaalikelpoisuuden menettäminen) / Papu Peltoselle eron myöntäminen luottamustehtävistä
204   Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Papu Peltoselle ja uuden jäsenen valinta
205   Kunnanhallituksen ja konsernijaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen Papu Peltoselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
206   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen / eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle / eron myöntäminen Risto Kössölle / eron myöntäminen Papu Peltoselle varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
207   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelposuuden menettäminen / eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle / eron myöntäminen Papu Peltoselle ja uuden uskotun miehen valinta
208   Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunnan valinta toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 / eron myöntäminen Papu Peltoselle ja uuden jäsenen valinta
209   Inergian yhtiökokous- ja ajankohtaisasiat / hallituksen jäsenen muutos
210   Edustajien valinta Inarin kyläneuvostoon valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 / eron myöntäminen Papu Peltoselle varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
211   Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen palkkioiden osalta / tarkennus ansionmenetyskorvausten maksamiseen
212   Poistosuunnitelman tarkistaminen, suunnitelman mukaiset poistot 1.1.2018 alkaen
213   Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan myöntämisen perusteiden muuttaminen
214   Veskoniemen kalahallin käyttöön liittyvät kiireelliset investoinnit, kalatalouden kehittämisrahaston talousarvion muuttaminen
215   Rahaston investoinnit, Pohjois-Inarin jäähilehuolto / jäähileaseman rakentaminen Pohjois-Inariin, talousarvion muuttaminen / jäähileaseman sijainti / täytäntöönpanokielto- ja oikaisuvaatimus / täytäntöönpanokieltovaatimus ja lausunto valitukseen
216   TS-kehittämisryhmän asettaminen
217   Kutsuja tilaisuuksiin
218   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Pennanen Tapani varajäsen
Harmanen Eeva varajäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Tarvainen Pentti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 21.8.-11.9.2018.