Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
34 Talousarvion toteutuminen 30.6.2018 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito
35   Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväjärjestelyt ja toimivallan muutokset 1.9.2018 alkaen
36 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021 ja talousarviota vuodelle 2019 varten
37 Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman laatimista varten
38   Valtuustoaloite röntgenlaitteen hankinnan valmistelemiseksi kunnan eläinlääkärin vastaanotolla käytettäväksi
39   Tekstiilivuokraus- ja pesulapalvelujen hankinta / Optiovuosien 2019-2020 käyttäminen
40 Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun määrärahan tarpeesta vuodelle 2019
41   Oikaisuvaatimus koskien avohoidon johtajan viranhaltijapäätöstä 8.6.2018 § 33 / Terveydenhoitajan toimen täyttäminen
42 Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 6.-7.9.2018
43 Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 21.5.-26.8.2018 / Sosiaali- ja terveyslautakunta
44   Tiedoksi saatettavat asiat
45   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Oikarinen Eira Puheenjohtaja
Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja
Parviainen Raimo Jäsen
Hannola Janne Jäsen
Yliluoma Satu Jäsen
Kemppainen Tiitu Jäsen
Nieminen Emilia Jäsen
Fofonoff Sergei Kp. Jäsen
Palolahti Mari toimialajohtaja, esittelijä
Kukkala Susanna pöytäkirjanpitäjä
Akujärvi Kari Varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa  
Alkaen 05.09.2018