Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
4   Kunnantalon keittiö Lounatuulen ruokailujärjestelyt
5   Ruokapalvelun henkilöstötilanne
6   Asiakaskyselyn tulokset
7   Toukokuun 2018 talousarvion toteutumatilanne
8   Muut käsiteltävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Anu Avaskari puheenjohtaja
Aleksi Kinnunen
Anne-Marie Kalla
Marjo Tolonen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 26.6.2018.