Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
231   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
232   Vuosien 2019 - 2021 talous- ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelu
233   Toimialojen selvitykset tarkastuslautakunnan huomioihin arviointikertomuksessa vuodelta 2017
234   Kutsuja tilaisuuksiin
235   Törmäsen ja Alajoen alueen valokuituverkko -hanke
236   Kannanotto Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmistelua varten
237 Esisopimus Kaunispään Rinnealueen tonteista
238   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Harmanen Eeva varajäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 2.-23.10.2018.