Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
239   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
240   Vuoden 2018 talousarvion muutos koskien talousarviolainaa
241   Valtuuston, kunnanhallituksen ja kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden vuoden 2019 talousarviot ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019 - 2021 sekä ensi vuoden käyttösuunnitelmat
242 Ivalon alueen yleiskaavan kumoaminen Raja-Joosepin alueella
243   Esisopimus Kaunispään Rinnealueen tonteista
244 Tilusvaihto
245   Ivalon asemakaavan mukaisien tonttien ostaminen
246 Suunnittelutarveratkaisu: Lenje avoin yhtiö
247 Poikkeamislupahakemus: Inari
248   Vuoden 2018 talousarvion muutos / Sosiaali- ja terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito
249   Asia ei ole julkinen (Saariselän Siula Oy:n tilanne ja toimenpiteet [JulkL, 621/1999 24 §:n 1. mom. 20 kohta])
250   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 16.10.-6.11.2018.