Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
251   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
252   Valtuuston 4.10.2018 kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano
253   Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019
254   Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta
255   Valtuustoaloite pitkäaikaisen hoivan sekä palvelu- ja laitosasumisen piirissä olevien asiakkaiden maksukykyyn vaikuttavien vähennysten vaikutusten selvittäminen sekä lääkekulujen huomioiminen vähennyksenä
256   Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat
257   Inarin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö / Nuorisovaltuusto
258   Kutsuja tilaisuuksiin
259   Lausunto kartingradasta
260   Tontin ostaminen
261   Kiinteistökaupan purkaminen
262   Aloite Keväjärven kylän yleiskaavan muuttaminen asemakaavaksi
263   Asemakaavan muutoksen laatiminen Inarin kirkonkylän asemakaavan kortteleihin 79 ja 80 sekä niitä ympäröivälle tilaan 148-402-97-0 kuuluville alueille
264 Poikkeamislupahakemus: Tulvalahdentie
265   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Tuovila Anne jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 6.-27.11.2018.