Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
9   Ruokapalvelun henkilöstötilanne
10   Kunnantalon keittiö Lounatuulen ruokailujärjestelyt

Osallistuja Tehtävä
Anu Avaskari puheenjohtaja
Aleksi Kinnunen
Riitta Näkkäläjärvi
Mari Palolahti

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 21.9.2018.