Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
57 Rakennuslupahakemus drno 2018-169; Test World
58   Yleisenalueen suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen suunnitelmaksi (lumiaitojen sijoittaminen Kaunispääntien ja Ylämajantien varteen).
59   Juutuanvaarantien jatkeen suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen suunnitelmaksi
60 Mielgnjargan ranta-asemakaavan muutos
61 Asemakaavan muutoksen laatiminen Inarin kirkonkylän asemakaavan kortteleihin 79 ja 80 sekä niitä ympäröivälle tilaan 148-402-97-0 kuuluville alueille
62 Ivalon asemakaavan laajennus ja muutos: Rajankangas, Mukanperäsaari, Mukkavuopajanniemi
63 Asemakaavan muutosesitys: Ivalon hautausmaan tieyhteys
64 Kaavamuutosesitys: Inarin kirkonkylä
65 Aloite Keväjärven kylän yleiskaavan muuttaminen asemakaavaksi
66 Ivalon asemakaava: Kaavan vastainen tie ja siitä johtuvat haitat
67 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021
68 Valtuustoaloite kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittymisestä
69 Katujen lapsiturvallisuuden parantaminen asuntoalueilla
70 Nopeudenrajoitus Ivalojoelle
71   Viranhaltijain päätökset
72   Keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Pekkala Pekka puheenjohtaja
Tammela Kari jäsen
Harmanen Eeva jäsen
Alenius Hannu jäsen
Roos Anna jäsen
Kemppainen Tiitu jäsen
Salonen Velijosi jäsen
Harri Markku varajäsen
Akujärvi Kari Khall edustaja
Leppälä Arto esittelijä
Aalto Kari maanrakennusmestari
Passi Leila sihteeri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Inarin kunnan verkkosivuilla www.inari.fi 3.10.2018  
Alkaen 03.10.2018