Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
18   Asia ei ole julkinen (Inergia Oy:n omistajaohjaukseen liittyvä asia [JulkL, 621/1999 24.1 § kohta 20])
19   Asia ei ole julkinen (Inergia Oy:n omistajaohjaukseen liittyvä asia [JulkL, 621/1999 24.1 § kohta 20])
20   Inergia Oy:n yhtiöjärjestys ja strategiset tavoitteet
21   Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n yhtiöjärjestys ja strategiset tavoitteet
22   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu varapuheenjohtaja
Sanila Toini jäsen
Väisänen Timo jäsen
Kemppainen Tiitu varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 16.10.-6.11.2018.