Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
266   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
267   Talousarvion toteutuminen 30.9.2018 (3. vuosineljännes) ja vuoden 2018 talousarvion toteutuma-arvio
268   Asia ei ole julkinen (Inergia Oy:n omistajaohjaukseen liittyvä asia [JulkL, 621/1999 24.1 § kohta 20])
269   Elinvoimatyöpajojen aikataulu / Tilannekatsaus
270   Sopimus ensilumen latupohjan toteutuksesta
271 Inarijärven osayleiskaavan muuttaminen
272 Poikkeamislupahakemus: Inarijärven yleiskaava
273 Poikkeamislupahakemus: Konesjärvi
274   Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle poikkeamislupapäätöksestä 4.12.2017 § 414 / Oikeudenkäyntikulut
275   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Tuovila Anne jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 20.11.-11.12.2018.