Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
276   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
277   Valtuuston 8.11.2018 kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano
278   Kunnanjohtajan vuosiloma
279   Inarin kunnan turvallisuussuunnitelman laatiminen valtuustokaudelle 2017 - 2021
280   Vastineen antaminen Saamelaiskäräjien valitukseen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 6.7.2018 nro 66/2018/1
281   Henkilöstösihteeri-suunnittelija -virkanimikkeen muuttaminen viestintä- ja yhteistoimintapäällikön viraksi
282   Taloussihteerin virkanimikkeen muuttaminen talouspäälliköksi
283   Talousarvio vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021
284   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Puikko Maire jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Tuovila Anne jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 30.11.-21.12.2018.