Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
52   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
53   Pöytäkirjan tarkastaminen
54   Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta
55   Vuoden 2018 talousarvion muutos koskien talousarviolainaa
56 Asemakaavan muutoksen laatiminen Inarin kirkonkylän asemakaavan kortteleihin 79 ja 80 sekä niitä ympäröivälle tilaan 148-402-97-0 kuuluville alueille
57   Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019
58 Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Avaskari Anu puheenjohtaja
Sanila Toini I varapuheenjohtaja
Tammela Kari II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Alenius Hannu jäsen
Hannola Janne jäsen
Harmanen Eeva jäsen
Huotari Jari jäsen
Kinnunen Aleksi jäsen
Kuhmonen Kalle jäsen
Kärnä Miia jäsen
Oikarinen Eira jäsen
Pekkala Pekka jäsen
Pietikäinen Vesa jäsen
Roos Anna jäsen
Sanila Tanja jäsen
Savela Ritva jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Titola Lauri jäsen
Tuovila Anne jäsen
Väisänen Timo jäsen
Yliluoma Satu varajäsen
Nivasalo Meeri varajäsen
Mäntykangas Ensio varajäsen
Näkkäläjärvi Riitta varajäsen
Niskanen Juho varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Seppänen Jaakko toimialajohtaja
Leppälä Arto toimialajohtaja
Leivo Eija toimialajohtajan toinen sijainen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 14.11.-21.12.2018.