Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
11   Ruokapalvelu liikelaitoksen vuoden 2019 talousarvio, taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 sekä henkilöstöohjelma
12   Ruokapalvelu liikelaitoksen vuoden 2019 käyttösuunnitelma
13   Ruokapalvelu liikelaitoksen tuloslaskelma 1.1.-30.9.2018
14   Investointisuunnitelman muutos
15   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Anu Avaskari puheenjohtaja
Aleksi Kinnunen varapuheenjohtaja
Riitta Näkkäläjärvi
Marika Liimatainen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 25.10.2018.