Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
23   MedInari Oy:n yhtiöjärjestys ja strategiset tavoitteet
24   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Sanila Toini jäsen
Väisänen Timo jäsen
Seurujärvi Miina varajäsen
Hannola Janne varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 4.-27.12.2018.