Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
285   Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat
286   Kutsuja tilaisuuksiin
287   Otto-oikeuden käyttäminen ympäristöyksikön johtajan viranhaltijapäätökseen 19.11.2018 § 6 koskien ympäristötarkastajan vaalia
288   Henkilöstösihteeri-suunnittelija -virkanimikkeen muuttaminen viestintä- ja yhteistoimintapäällikön viraksi
289   Taloussihteerin virkanimikkeen muuttaminen talouspäälliköksi
290   KVTES:n mukaisen henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärän tarkistaminen vuosilta 2014-2018
291   Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 2019
292   Valtuustoaloite nuorten osallistamisen lisäämisestä kunnan päätöksenteossa
293   Valtuustoaloite liikenteen palveluiden digitalisointiin valmistautumisesta
294   Ivalon koulukeskushankkeen rahoitusmalli ja palveluverkoston muutokset
295   Vuokratontin hinnan määrittäminen
296   Inarin kirkonkylä, tontin vuokraaminen
297   Ivalon yleiskaavan tilannekatsaus / kaavaehdotuksen asettaminen yleisesti nähtäville
298   Ivalon asemakaavan muuttaminen: Sairaalan kulkuväylät
299   Ivalon asemakaavan laajennus ja muutos: Rajankangas, Mukanperäsaari, Mukkavuopajanniemi
300   Mielgnjargan ranta-asemakaavan muutos
301 Poikkeamislupahakemus: Käyttötarkoituksen muutos
302 Poikkeamislupahakemus: Mihkalivaaranjärvi
303   Muut keskusteltavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Huotari Jari puheenjohtaja
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja
Väisänen Timo II varapuheenjohtaja
Akujärvi Kari jäsen
Hannola Janne jäsen
Kärnä Miia jäsen
Seipiharju Jaana jäsen
Avaskari Anu valtuuston puheenjohtaja
Sanila Toini valtuuston I vpj.
Tammela Kari valtuuston II vpj.
Seurujärvi Miina varajäsen
Harmanen Eeva varajäsen
Laine Toni K. kunnanjohtaja, esittelijä
Palolahti Mari vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 18.12.2018-8.1.2019.