Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
45   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
46   Kokouksen järjestelytoimet
47   Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta
48   Ruokapalvelujohtajan ajankohtaiskatsaus, klo 9.05 - 9.40
49   Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus klo 9.45 - 10.20
50   Johtavan lääkärin ajankohtaiskatsaus klo 10.30 - 11.15
51   Avohuollon johtajan ajankohtaiskatsaus klo 11.20 - 12.00
52   Muut mahdolliset asiat
53   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kuhmonen Kalle varapuheenjohtaja
Valo Arto
Satu Yliluoma
Näkkäläjärvi Riitta

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 8.11.2018.